Tom 11 (2022):
Materiały źródłowe

Anna Sulimowicz-Keruth
109–197
opublikowano: 2022-12-30
Polemiki i kontrowersje

Александр Бабаджан
201–221
opublikowano: 2022-12-30