Almanach karaimski jest udostępniany w trybie Open Access na licencji Creative Commons na następujących warunkach: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Polska.

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.11.2023

2023-11-11

W Kominikacie Ministra EIN o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pojawiła się informacjia o przypisaniu kolejnych dyscyplin naukowych dla Almanachu Karaimskiego, są to:

historia;
językoznawstwo;
literaturoznawstwo;
nauki o kulturze i religii;
stosunki międzynarodowe;

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEIN

2023-07-18

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) ogłaszony został w niu 17 lipca 2023 wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

Czasopismo Almanach Karaimski zostało wpisane do wykazu pod numerem 34170 i opatrzone Unikatowym Identyfikatorem Czasopisma 201598. Czasopismu przyznano 20 punktów w dyscyplinach historia  i językoznawstwo

ERIH PLUS

2019-11-06

Procedura analizy czasopisma "Almanach Karaimski" została zakończona pozytywnie. Czasopismo zostało zatwierdzone do włączenia do ERIH Plus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Czasopismo jest dostępne: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485216

Zespół Erih Plus

ahead of print (online first)

2019-01-22

Od roku 2019 redakcja Almanachu Karaimskiego umożliwia publikację prac przyjętych do druku w trybie ahead of print (online first). Teksty z nadanymi numerami DOI będą ukazywały się na stronie internetowej Almanachu Karaimskiego po zakończeniu procesów redakcyjnych i składzie, natomiast pod koniec roku będą publikowane w wersji standardowej (elektronicznej i papierowej).

Tego typu publikacja pozwala na wcześniejsze włączenie do obiegu naukowego prac. 

W przypadku cytowania prosze stosować w miejsce numerów stron adres doi.