Zespół redakcyjny


Redaktor naczelny

dr Mariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych)

Rada redakcyjna

 • mgr Mariola Abkowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii,  Instytut Orientalistyki, Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami) – redaktor tomów: 2018 - 2023
 • prof. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych), 
 • dr Karina Firkavičiutė (Litewska Akademia Muzyki i Teatru w Wilnie, Litwa), 
 • dr hab. Petr Kaleta (Uniwersytet Karola, Wydział Studiów Środkowoeuropejskich, Praga, Czechy), 
 • dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Historii Wychowania), 
 • dr hab. Michał Németh (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa, Kraków), 
 • dr Kamil Stachowski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Katedra Historii Języków i Językoznawstwa), 
 • dr Anna Sulimowicz-Keruth (Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej) – redaktor tomów 2016, 2017.

Recenzenci (2013-2023)

 • prof. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych)
 • dr Tülay Çulha (Kocaeli University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dilive Edebiyatı, Turcja),
 • dr Maciej Dudziak, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
 • assoc. Prof. Dr. Hüseyin Durgut, (Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish Language and Literature)
 • prof. Stefan Gąsiorowski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Judaistyki),
 • dr Marzena Godzińska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej), 
 • prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny),
 • prof. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski, Zakład Historii Europy Wschodniej), 
 • prof. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski, Instytut Historyczny, Zakład Historii Najnowszej), 
 • dr Melchior Jakubowski (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN), 
 • dr Filip Jakubowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii, Katedra Orientalistyki),
 • prof. Henryk Jankowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii, Katedra Studiów Azjatyckich), 
 • prof. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Zakład Praw Człowieka), 
 • dr Agnieszka Ayşen Kaim (PAN, Instytut Slawistyki), 
 • prof. László Károly (Uppsala University, Department of Linguistics and Philology),
 • dr hab. Petr Kaleta  (Uniwersytet Karola, Wydział Studiów Środkowoeuropejskich, Praga, Czechy), 
 • prof. Dariusz Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny, Warszawa), 
 • dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Historii Wychowania), 
 • dr Irena Kurasz (Zakład Badań Niemcoznawczych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski), 
 • dr Michał Łyszczarz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Socjologii)
 • prof. Tadeusz Majda (Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej), 
 • dr Małgorzata Michalska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wrocław
 • prof. Galina Miškinienė, Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania,
 • dr hab. Michał Németh (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa), 
 • dr Mariusz Patelski (Uniwersytet Opolski, Instytut Historii), 
 • dr Mariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych), 
 • dr hab. Marzanna Pomorska (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Orientalistyki, Katedra Turkologii), 
 • prof. Szymon Pilecki (Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki), 
 • prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Orientalistyki),
 • dr Juliusz Sikorski  (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim),
 • dr Dorota Smętek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii, Katedra Studiów Azjatyckich),
 • dr Anna Sulimowicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej),
 • dr Kamil Stachowski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Katedra Historii Języków i Językoznawstwa), 
 • dr Kamila Stanek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej),
 • dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr, (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej),
 • dr Riikka Tuori (University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Culture, Helsinki, Finland),
 • dr hab. Tomasz Wicherkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Orientalistyki, Pracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami), 
 • dr hab. Rafał Witkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii), 
 • prof. dr hab. Jakub Wojtkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii), 
 • dr hab. Urszula Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Historii Wychowania), 
 • dr hab. Grażyna Zając (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Orientalistyki, Katedra Turkologii), 
 • dr Agnieszka Zastawna-Templin (Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej).

Redaktorzy językowi
Jason Lowther (angielski), Aleksander Babadżan (rosyjski), Michał Kuliczenko (rosyjski), Tatjana Maškevič (rosyjski), Barbara Matczak (polski), Marlena Roszkiewicz (polski), dr Anna Sulimowicz-Keruth (polski), dr Agnieszka Gordon (angielski, polski).

Skład
Leszek Kwiatkowski

Projekt graficzny
Kamil Stachowski