Almanach Karaimski publikuje prace dotyczące kraimoznawstwa oraz innych dziedzin naukowych, które w ocenie Rady Redakcyjnej są istotne dla rozwoju kraimoznawstwa. Do druku przyjmowane są prace historyczne, językoznawcze, kulturoznawcze, recenzje oraz sprawozdania w językach konferencyjnych (angielski, niemiecki, francuski) oraz w języku polskim, rosyjskim i tureckim.
Tekst złożony do Almanachu Karaimskiego nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani być w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
Almanach karaimski jest udostępniany w trybie Open Access na licencji Creative Commons na następujących warunkach: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Polska.

ISSN: 2300-8164 (Print) ISSN: 2353-5466 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.11.2023

2023-11-11

W Kominikacie Ministra EIN o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pojawiła się informacjia o przypisaniu kolejnych dyscyplin naukowych dla Almanachu Karaimskiego, są to:

historia;
językoznawstwo;
literaturoznawstwo;
nauki o kulturze i religii;
stosunki międzynarodowe;

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEIN

2023-07-18

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) ogłaszony został w niu 17 lipca 2023 wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

Czasopismo Almanach Karaimski zostało wpisane do wykazu pod numerem 34170 i opatrzone Unikatowym Identyfikatorem Czasopisma 201598. Czasopismu przyznano 20 punktów w dyscyplinach historia  i językoznawstwo

ERIH PLUS

2019-11-06

Procedura analizy czasopisma "Almanach Karaimski" została zakończona pozytywnie. Czasopismo zostało zatwierdzone do włączenia do ERIH Plus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Czasopismo jest dostępne: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485216

Zespół Erih Plus  • Arianta
  • BazHum
  • CEJSH
  • Crossref
  • eJazyszłar
  • Erih Plus
  • Google Scholar
  • Index Copernicus
  • PBN
  • Biblioteka Nauki CEON

MEiN
20