Listy Włodzimierza Zajączkowskiego do profesora Tadeusza Kowalskiego

Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto

mila.lopatto@gmail.com
Związek Karaimów Polskich (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8345-6860

Abstrakt

Włodzimierz Zajączkowski (1914–1982), who prior to WWII had been a graduate student in the Institute of the Middle East Studies at the Jagiellonian University, returned in the autumn of 1946 to Cracow in order to complete his Ph.D. thesis on the Gagauz Turks. Published in this paper are nineteen of his letters addressed to Professor Tadeusz Kowalski, the first four of which date from his years as a doctoral student, while the latter fifteen were written during WWII (VII 1940 – V 1944). Sending those letters was not easy, as on the way
from Vilnius to Cracow they had to pass through Kaunas and Königsberg. This correspondence is currently stored in the Archive of Science of PAN and PAU in Cracow under the signature K-III-4, 178, pp. 25–70.

The first four letters describe the events of a holiday he spent with family in Trakai and Vilnius and explain when he plans to return to Cracow. In the latter letters W. Zajączkowski describes life in Vilnius under German occupation, his work and living situation. He also writes about his Karaim family and friends. He replies to the professor’s questions regarding certain people and events, including Seraya Shapshal
and his efforts to establish the Karaim Museum. The letters are a great source of knowledge on the Karaim community in Vilnius and Trakai and how they coped with the German occupation.


Słowa kluczowe:

Włodzimierz Zajączkowski, Seraja Szapszał, Ananiasz Zajączkowski, Izaak Zajączkowski, Karaimi, Turkologia

Bibliografia

Dubiński, Aleksander, Prof. Dr. Włodzimierz Zajączkowski. On the occasion of his 65th birthday. Bibliography of the works of Włodzimierz Zajączkowski, „Ural-Altaische Jahrbücher” 1981, Neue Folge, t .1, s. 255–269. Google Scholar

Dubiński, Aleksander, Włodzimierz Zajączkowski in memoriam, „Przegląd Orientalistyczny” 1983, nr 1–4 (125–128), s. 183–185. Google Scholar

Gąsiorowski, Stefan, Włodzimierz Zajączkowski biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1947–1976, „Almanach Karaimski” 2017, t. 6, s. 7–16. Google Scholar

Godzińska, Marzena, Włodzimierz Zajączkowski – badacz folkloru ludów tureckich, „Almanach Karaimski” 2014, t. 3, s. 37–40. Google Scholar

Siemieniec-Gołaś, Ewa, Włodzimierz Zajączkowski (1914–1982), w: Michalik, J., Walecki, W. (red.), Złota Księga Wydziału Filologicznego, Kraków 2000, s. 673–675. Google Scholar

Sulimowicz, Anna, Polscy turkolodzy Karaimi. Od przedmiotu do podmiotu badań naukowych, w: Machul-Telus, B. (red.), Karaimi, Warszawa 2012, s. 136–140. Google Scholar

Tryjarski, Edward, O Profesorze Włodzimierzu Zajączkowskim i wspólnej z nim podróży do Jerozolimy, „Przegląd Orientalistyczny” 2001, nr 3–4 (198–199), s. 260–265. Google Scholar

Zajączkowska-Łopatto, Maria-Emilia, Listy Włodzimierza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała, „Almanach Karaimski” 2016, t. 5, s. 207–237. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-01-22

Cited By / Share

Zajączkowska-Łopatto, M. E. (2019). Listy Włodzimierza Zajączkowskiego do profesora Tadeusza Kowalskiego. Almanach Karaimski, 7, 181–210. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.09

Autorzy

Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto 
mila.lopatto@gmail.com
Związek Karaimów Polskich Polska
https://orcid.org/0000-0001-8345-6860

Turkolog, dokumentalistka, archiwistka. Od kilkunastu lat zajmuje się opisywaniem historii rodzin karaimskich Wileńszczyzny. Opracowuje biografie karaimskie na podstawie źródeł archiwalnych oraz własnych zbiorów korespondencji. Publikuje w wydawnictwach Związku Karaimów Polskich.Statystyki

Abstract views: 117
PDF downloads: 80


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Almanach Karaimski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.