Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu

Katarzyna Stefaniak-Rak

KasiaST@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki

Abstrakt

10. księga sądowa dokumentuje sprawy w jednej z kancelarii sądowych w Chanacie Krymskim, które zostały odnotowane w latach 1666-1669/70. Celem tego artykułu jest przybliżenie treści niepublikowanych dotąd zapisów sądowych zawartych w omawianym tomie, w których stroną postępowania byli Karaimi, a także zebranie danych tj. imiona, imiona ojców, miejsca zamieszkania i/lub pochodzenia (jeśli zostały odnotowane), przedmioty spraw z udziałem Karaimów, które zarejestrowano. Opracowanie tych wszystkich materiałów może przyczynić się do lepszego poznania dziejów i losów poszczególnych Karaimów zamieszkujących XVII wieczny Krym, a także stać się punktem wyjścia do dalszych badań w oparciu o materiał źródłowy.


Słowa kluczowe:

Karaimi, rejestr sądowy, karaimskie imiona, sąd szariacki, przedmioty spraw sądowych

Bibliografia

Abrahamowicz, Zygmunt, Dubiński, Aleksander, Płaskowicka Rymkiewicz, Stanisława [tłum.], Księga podróży Ewliji Czelebiego (Wybór). Warszawa: Książka i Wiedza, 1969. Google Scholar

Aqtay, Gulayhan, Jankowski, Henryk, A Crimean Karaim-English Dictionary, Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015. Google Scholar

Aṣ-Ṣuqūq aš-šari‘īyya wa as-siğillāt al-mar‘iyya vol. 10. Google Scholar

Baski, Imre, A Preliminary Index to Rásónyi's Onomasticon Turcicum, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986. Google Scholar

Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugât, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 2010. Google Scholar

Gafurov, Аlim, Imâ i istoriâ. Ob imenah arabov, percov, tadžikov i tûrkov. Slovar, Moskva: Nauka, 1987. Google Scholar

Jankowski, Henryk, A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of the Crimea, Boston: Brill, 2006. Google Scholar

Kozłowska, Maria, Słownik turecko-polski, Warszawa: Emka, 2006. Google Scholar

Oğuz, Mustafa, Girit (Resmo) Şer‘iye sicil Defterleri (1061-1067), İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarih Ana Bilim Dal, Yeni Çağ Tarihi Dalı, 2002. [niepublikowana praca doktorska] Google Scholar

Rásónyi, László, Baski, Imre, Onomasticon Turcicum. Turkic Personal Names I-II, Bloomington, Indiana: Indiana University Denis Signor Institute for Inner Asian Studies, 2007. Google Scholar

Sami, Şemseddin,. Kamus-i Türki, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1917 (2005). Google Scholar

Stefaniak-Rak, Katarzyna, Protokoły rozpraw sądowych XVII wiecznego Krymu. Analiza językowa i kulturowa, Poznań: Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki, 2011. [niepublikowana praca doktorska] Google Scholar

Stefaniak-Rak, Katarzyna, Karaimi w szariackim sądzie na Krymie w XVII wieku „Almanach Karaimski” 2015, t. 4, s.65-78. Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-20

Cited By / Share

Stefaniak-Rak, K. (2018). Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu. Almanach Karaimski, 7, 109–127. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.06

Autorzy

Katarzyna Stefaniak-Rak 
KasiaST@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki

Doktor nauk humanistycznych, turkolog. Od 2012 roku adiunkt w Pracowni Studiów Kazachskich Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej główne obszary badawcze to osmanistyka, księgi sądowe z Krymu w ujęciu kulturowym i językowym, translatoryka. Adres do korespondencji: kasiast@amu.edu.pl.Statystyki

Abstract views: 111
PDF downloads: 62


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Almanach Karaimski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.