Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.11.2023

2023-11-11

W Kominikacie Ministra EIN o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pojawiła się informacjia o przypisaniu kolejnych dyscyplin naukowych dla Almanachu Karaimskiego, są to:

historia;
językoznawstwo;
literaturoznawstwo;
nauki o kulturze i religii;
stosunki międzynarodowe;