Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEIN

2023-07-18

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) ogłaszony został w niu 17 lipca 2023 wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

Czasopismo Almanach Karaimski zostało wpisane do wykazu pod numerem 34170 i opatrzone Unikatowym Identyfikatorem Czasopisma 201598. Czasopismu przyznano 20 punktów w dyscyplinach historia  i językoznawstwo