Kontakt

ul. Powstańców Śląskich 116 m. 54, 53-333 Wrocław
awazymyz@karaimi.org; www.awazymyz.karaimi.org

Główna osoba do kontaktu

Mariola Abkowicz
Związek Karaimów Polskich

Wsparcie techniczne

Mariola Abkowicz