O czasopiśmie


Czasopismo "Awazymyz" stanowi ważną platformę informacyjną skierowaną do polskojęzycznych środowisk karaimskich w Polsce oraz polsko i rosyjskojęzycznych poza granicami kraju. Sprzyja ona kultywowaniu karaimskich tradycji literackich, zachowaniu źródeł historycznych i stymuluje współczesną twórczość literacką przedstawicieli społeczności karaimskiej. Jest jedynym periodykiem współczesnym publikującym utwory w języku karaimskim. Stanowi również podstawowy informator o bieżącej karaimskiej działalności kulturalnej i wydarzeniach społecznych w środowiskach karaimskich.