Tom 30 Nr 3-4 (64-5) (2019):


Od redakcji

W mowie przodków

Michael Tynfovič
3
Uroda słowa

Hanna Pilecka
4-5
Tu i tam

Beata Rajeckaitė
26-28
Anna Abkowicz
29-31
Anna Sulimowicz-Keruth
32-35
Z kart przeszłości

Daniel Czaprocki;Anna Sulimowicz-Keruth (Tłumacz)
36-41
Wydarzenia i ludzie

Tamara Lubarcewa;Daniel Stanisław Czachorowski (Tłumacz)
Aleksander Babadżan;Daniel Stanisław Czachorowski (Tłumacz)
51
Nina Firkowicz
52-55
Nadia Wasilczuk;Mariusz Pawelec (Tłumacz)
58-59
Co słychać?