Abkowicz, Mariola, i Anna Sulimowicz-Keruth. 2018. „W Zimowe Noce Na przełomie 1680 I 1681 R”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (4 (61):2. https://www.czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/835.