Sulimowicz-Keruth, A. (2018). Kiči Bijčiek, czyli Mały Książę po karaimsku. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 26. Pobrano z https://www.czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/845