(1)
Abkowicz, M.; Sulimowicz-Keruth, A. W Zimowe Noce Na przeĊ‚omie 1680 I 1681 R. Awazymyz 2018, 29, 2.