Karaim z ulicy Marszałkowskiej

Warszawskie losy Szymona Chorczenki (1868–1923)

Anna Sulimowicz-Keruth

anna.sulimowicz@uw.edu.pl
(Polska)

Abstrakt

Rodem z Trok, przybył nad Wisłę we wczesnej młodości, by pozostać tu na całe życie.


Słowa kluczowe:

Karaimi w Warszawie, Kupcy karaimscy, Kupcy tytoniowi

Pobierz


Opublikowane
2020-12-30

Cited By / Share

Sulimowicz-Keruth, A. (2020). Karaim z ulicy Marszałkowskiej: Warszawskie losy Szymona Chorczenki (1868–1923). Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(3-4 (68-9), 10–14. https://doi.org/10.33229/az.911

Autorzy

Anna Sulimowicz-Keruth 
anna.sulimowicz@uw.edu.pl
Polska

Statystyki

Abstract views: 144
PDF downloads: 74Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>