Karaimskie przysłowia z Poniewieża

Anna Sulimowicz-Keruth

anna.sulimowicz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4560-8936

Abstrakt

Pewien rękopis przysłany do Łucka w latach 30. XX w. poszerza naszą wiedzę o rodzimym folklorze i przypomina o ówczesnym młodym działaczu, Rafale Grygulewiczu.


Słowa kluczowe:

Folklor karaimski, przysłowia, Poniewież, Rafał Grygulewicz

Pobierz


Opublikowane
2019-06-30

Cited By / Share

Sulimowicz-Keruth, A. (2019). Karaimskie przysłowia z Poniewieża. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), 18–21. https://doi.org/10.33229/az.860

Autorzy

Anna Sulimowicz-Keruth 
anna.sulimowicz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Polska
https://orcid.org/0000-0003-4560-8936

Turkolożka, adiunkt w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Związku Karaimów Polskich, członek kolegium redakcyjnego "Almanachu Karaimskiego". Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół dziejów Karaimów w Łucku. Jest autorką i współautorką ponad 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych Karaimom, ich historii i kulturze. W latach 2012–2016 uczestniczyła w projekcie „Katalog rękopisów i starodruków karaimskich” realizowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki. Obecnie jest członkiem zespołu badawczego finansowanego z grantu Europejskiej Rady ds Badań Naukowych (ERC) projektu "Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language", kierowanego przez dra Michała Németha. Tłumaczka literatury karaimskiej i tureckiej, m.in. powieści noblisty Orhana Pamuka. Adres do korespondencji: anna.sulimowicz@uw.edu.pl.Statystyki

Abstract views: 129
PDF downloads: 73Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>