Almanach Karaimski publikuje prace dotyczące kraimoznawstwa oraz innych dziedzin naukowych, które w ocenie Rady Redakcyjnej są istotne dla rozwoju kraimoznawstwa. Do druku przyjmowane są prace historyczne, językoznawcze, kulturoznawcze, recenzje oraz sprawozdania w językach konferencyjnych (angielski, niemiecki, francuski) oraz w języku polskim, rosyjskim i tureckim.
Tekst złożony do Almanachu Karaimskiego nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani być w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
Almanach karaimski jest udostępniany w trybie Open Access na licencji Creative Commons na następujących warunkach: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Polska.

ISSN: 2300-8164 (Print) ISSN: 2353-5466 (Online) DOI: 10.33229


 
 

ERIH PLUS

2019-11-06

Procedura analizy czasopisma "Almanach Karaimski" została zakończona pozytywnie. Czasopismo zostało zatwierdzone do włączenia do ERIH Plus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Czasopismo jest dostępne: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485216

Zespół Erih Plus

ahead of print (online first)

2019-01-22

Od roku 2019 redakcja Almanachu Karaimskiego umożliwia publikację prac przyjętych do druku w trybie ahead of print (online first). Teksty z nadanymi numerami DOI będą ukazywały się na stronie internetowej Almanachu Karaimskiego po zakończeniu procesów redakcyjnych i składzie, natomiast pod koniec roku będą publikowane w wersji standardowej (elektronicznej i papierowej).

Tego typu publikacja pozwala na wcześniejsze włączenie do obiegu naukowego prac. 

W przypadku cytowania prosze stosować w miejsce numerów stron adres doi.  • Arianta
  • BazHum
  • CEJSH
  • Crossref
  • eJazyszłar
  • Erih Plus
  • Google Scholar
  • Index Copernicus
  • PBN

MNISW
6